Els nombres són la base de les matemàtiques, per això cal entendre i comprendre l’ordre dels nombres i la seva composició. Ordenar, comptar de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000,... llegir i escriure correctament els nombres, enumerar, descompondre en U D C UM..., són exercicis que reforcen i faciliten l’aprenentatge de les matemàtiques.