Aquí teniu uns passos a seguir per treballar la comprensió lectora:

  Comprensió - En ruta cap a l'aventura
  Comprensió - L'àvia del Dalmau1.- Abans de començar a llegir directament,  l’ajudem a  fer-se algunes preguntes per generar  algunes idees prèvies sobre el contingut:

      De què deu anar el conte amb aquest títol?

      Si ens mirem els dibuixos,...què deu passar?

      .... i deixem que s’expressi i aporti molts arguments imaginatius,... finalment diem:
             -A veure si tens bon ull! Llegim i així ho descobrirem.2.- Ara llegim trossos curts i l’ajudem a recopilar i explicar-nos, amb les nostres paraules, el que acabem de llegir.

      Si es tracta d’una història conte:
      Hem d’anar-nos situant (Així passa a..., era el matí?  la tarda?... És real?... és fantàstic?
      Hem d’anar recordant  els personatges (qui són, què fan i com es relacionen)
      Hem d’anar seguint la trama de la història (primer, abans de..., després que..., llavors..)

És important esperar la seva resposta, no ens avancemdonem pistesajudem a fer sortir aquella paraula que es resisteix,...

      Si es tracta d’un text informatiu (llibre de text, temari,...) l’ajudem ensenyant-li quines  preguntes es pot fer per fer més explícit allò que està llegint i tronar-ho a “dir” amb les seves paraules.

           -Així doncs, “això” vol dir que...
           -Per què “tal cosa i,  no tal altra”...?
           -Si...

Aquí podem ajudar ”traduint” les paraules més tècniques a un llenguatge més planer.3.- Intervindrem creant “curiositat” i “ganes” de voler saber:

           com acabarà la història....            quina finalitat té ..., 
           com es desenvolupa...,                 qui va...,
           per què ...                                         ....4.- Tots  ens  ho  hem  de  passar  bé.5.- Us suggereixo un “toc” d’humor abans que aparegui  la tensió.