Distingir entre parell o senar no sempre resulta una tasca fàcil, el concepte és abstracte i, per tant, cal buscar tècniques i similituds amb l’entorn que facilitin l’aprenentatge i la consolidació del concepte.

Com ho podeu fer?

En l’àmbit d’entorn i convertint-ho en un joc:
 
  • Fixeu-vos en la numeració dels carrers.
  • Observeu el nombre final de les matrícules dels vehicles.
  • Nombre de components de la família.
  • Les dates assenyalades (aniversaris, festius...)
  • Comproveu apilant objectes quan es pot fer la meitat exacta i quan no per descobrir si es tracta d’un nombre parell o senar. 

En l’àmbit més acadèmic:
 
  • Classifiqueu joc de cartes (parells- senars).
  • Classifiqueu fitxes de dòmino o tireu un parell de daus (descarregueu-vos PDF).
  • Comproveu que amb nombres parells podem fer la meitat exacta i amb els nombres senars no es pot fer.
  • Comproveu que fent el doble dels nombres senars, obtenim nombres parells (descarregueu-vos PDF dòmino/daus).
La repetició amena consolida els aprenentatges. 


JOCS PER TREBALLAR ELS NOMBRES PARELLS I SENARS: 

  Parell o senar?