Lector-escriptura:

 • Lectura, exercicis específics.
 • Escriptura, grafia, traç (“bona lletra”).
 • Lateralitat.
 • Dislèxia.
 • Confusió de sons (d-b, r-d, bl-br, r-rr, ...)
 • Unió / separació de paraules i síl·labes. (la nena es ta, ...).

 

Raonament lògic-numèric:

 • Operacions bàsiques.
 • Numeració, seriació,...
 • Orientació espai/temps.
 • Càlcul.
 • Comprensió i resolució de problemes.

 

TDAH: Organització, sistematització, atenció, concentració.

 

Discapacitats Cognitives:

 • Necessitats específiques de suport educatiu.
 • Estimulació de les habilitats pròpies de cada individu.
 • Adaptació dels continguts i aprenentatges curriculars a les necessitats d’integració social.