• Millora de la llengua i l’ortografia catalana i castellana.
  • Pràctica i consolidació dels procediments matemàtics.
  • Consolidació dels continguts del temari de totes les assignatures tes de cada nivell.
  • Fer els deures.
  • Aprendre a organitzar la feina. Agenda.
  • Preparar els exàmens.
  • Vocabulari: ampliació i consolidació. (Català i Castellà)
  • Atenció,  percepció, concentració, memòria, orientació espacial.
  • Psicomotricitat Fina ( traç): Cal arribar a un nivell d'escriptura fluida i llegible.