PAUTES PER DESENVOLUPAR UNA BONA TASCA

  • Cal emplenar aquestes quadrícules amb petits motius, lletres o nombres de manera que no trepitgin les línies.
  • Es poden fer en forma de seqüències o sèries.
  • Es comença per la quadrícula gran, després la mitjana i al final la petita.
  • També us les podeu fer amb el word i de la mida que vulgueu,més allargades, més altes,...
  • És important establir una certa rutina, una mica cada dia.
  • Segons la quadrícula es poden fer de 1 a 3  línies cada cada.
  • Es pot fer amb llapis (amb la punta afilada), retoladors fins i bolígrafs.
  • Si tenen més de 10 anys podeu provar la ploma estilogràfica.
 

DOCUMENTS ADJUNTS:

  Escriptura Símbols
  Quadrícula amb mostra