Resum d’una situació força probable:

  • 1-Insistim en que és hora de posar-se a fer els deures.
  • 2-Demanem l’agenda per saber que s’ha de fer.
  • 3-Organitzem la feina de l’agenda.
  • 4-Demanem que tregui i obri els llibres necessaris.
  • 5-Ens quedem al “seu costat” per veure si es posa a fer la feina.
  • 6-Caiem en la temptació de llegir el primer exercici i preguntar... Que l’entens?

i ...

Com que el nostre fill ens veu tan “ben disposats” aprofita l’ocasió i ens diu que “no” ho entén.

Nosaltres, ens hi esforcem, i li expliquem allò que diu que no sap fer. I així fins que els deures s’acaben i tots malhumorats pleguem els estris i ens preguntem:

- “Si a l’escola els ho han manat per casa... és que ja s’ha explicat. I..., això vol dir que ho poden fer sols, ...oi?”.

I així, un dia rere l’altre, el nostre fill es va acostumant a tenir sempre algú a la seva disposició per consultar-nos qualsevol cosa abans de fer l’esforç d’obrir el llibre i buscar-ho.
Sovint, creiem que no estem prou hores amb els nostres fills i el fet d’estar amb ells fent els deures tranquil·litza les nostres consciències. No ha de ser així.

Sense voler estem deixant els nostres fills sense la possibilitat de ser autònoms, d’aprendre a organitzar-se ells sols i poder rectificar i millorar aquells aspectes que ells veuen que no estan prou bé o que no els han sortit com ells esperaven. És una manera d’ anar adquirint responsabilitats.

El que sí podem fer  és planificar el temps que necessita per fer-los correctament i també ensenyar-li a repartir el treball en funció dels dies que tingui per realitzar-lo.  A mesura que sigui possible, els pares haurem de mantenir-nos a una certa distància, tan física com psíquica, perquè sigui ell qui prengui la iniciativa i sigui conscient que ningú li resol allò que ell és capaç de fer.

A casa ens corresponen les relacions entres pares i fills i germans (si n’hi ha) que impliquen l’adquisició dels hàbits personals, des d’aprendre a cordar-se les sabates fins a endreçar i ordenar les coses, jugar, col·laborar i participar en les tasques de convivència familiar, deixar el que estem fent per escoltar,  procurar que les estones que estem amb els nostres fills, encara que siguin curtes, tinguin qualitat i siguem conscients que, sempre hi ha un temps per a cada cosa. Només cal tenir  voluntat de trobar-lo.