L’estiu és un bon moment per revisar tots aquells aprenentatges bàsics que han quedat menys consolidats, sobretot en l’àmbit de l’assimilació de la lectoescriptura, la lectura, la comprensió,  els conceptes matemàtics i  elcàlcul

També hi ha temps per preparar el nou curs amb exercicis de reforç de l’atenció, la concentració, l’orientació espacial, el raonament lògic, la grafia (traç), tècniques d’estudi,... 

Preparem els treballs i els examens de setembre.

Documents adjunts: 

  • Flyer