Practicar la lectura i l’escriptura correcta dels nombres ajuda a entendre’n i comprendre’n l’ordre, la composició, i la descomposició.

DOCUMENTS ADJUNTS:

   D-U-C escriure números en lletres
   Llegeix i escriu els nombres en xifres